The Seed and Sickle Oracle Deck

€ 29,95
Inclusief belasting

''One to wither, one to grow;

One for the sidhe and one for the crow.''

Op voorraad
Referentie 9781912634347 Categorie Orakel Kaarten

Omschrijving

OVER 'THE SEED AND SICKLE'
De cyclus van zaaien en oogsten is er één die we dagelijks om ons heen terugzien . . . 
Er zijn tijden voor productiviteit en er zijn tijden voor rust. 'The Seed and Sickle Oracle deck' is ontworpen om over beide na te denken.

Elke kaart heeft twee betekenissen: een voor tijden waarin vooruitgang belangrijk is, en een om te helpen je eigen welzijn te cultiveren. Of je nu zaden zaait voor je volgende grote project of beloningen oogst voor een periode van rust, 'The Seed and Sickle' begeleidt je op deze reis.

WAT IS HET?
Een Kaartenset met 55 Orakelkaarten en Bijbehorend Instructieboekjes.

PRODUCTKENMERKEN
Soort product - kaartenbox
Aantal kaarten - 55
Instructies meegeleverd? - ja
Formaat doosje - 135 x 90 x 58 mm
Gewicht - 455 gr
Taal - Engels
Auteur - Fez Inkwright
ISBN - 9781912634347

TOELICHTING
Orakelkaarten kunnen een beetje lijken op tarotkaarten, maar ze zijn zeker niet hetzelfde. Orakelkaarten zijn over het algemeen wat toegankelijker: Iedereen kan een set orakelkaarten oppakken en ermee aan de slag gaan, zelfs als ze het nog nooit eerder hebben gedaan. Dat komt omdat orakelkaarten niet alleen een illustratie of afbeelding bevatten, maar ook een beetje tekst. De boekjes bij de kaarten bevatten ook extra informatie over de betekenissen van de kaarten, en hoe je verschillende kaartlezingen kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld elke ochtend een kaart trekken en de intentie van die kaart de hele dag bij je houden, of je kunt af en toe een uitgebreidere legging doen. Een populaire variatie is de verleden-heden-toekomstlegging, waarbij je 3 kaarten trekt. 

Elke set orakelkaarten is anders. Sommige gaan over Engelen, andere bevatten Keltische symboliek, en weer andere geven de betekenissen van kleuren of andere symbolen weer. Welke set voor jou het beste werkt is puur persoonlijk. Het belangrijkste is dat de set je aanspreekt! Dus spreekt het onderwerp of de afbeeldingen je aan? Dan is dit een goede set voor jou! Sommige mensen hebben zelfs meerdere sets, om op verschillende momenten te gebruiken, maar het is niet nodig om meerdere sets te kopen. Kijk wat voor jou goed voelt!

ABOUT 'THE SEED AND SICKLE'
The cycle of sowing and harvest is one that we see reflected around us every day . . . 
There are times for productivity and there are times for rest. The Seed and Sickle Oracle deck is designed to encourage reflection on both of these.

Each card carries two meanings; one for times when moving forward is important, and one to help cultivate your own wellbeing. Whether you are sowing seeds for your next big project or harvesting rewards for a period of rest, The Seed and Sickle will accompany you on this journey.

WHAT IS THIS?
A Deck of Cards, consisting of 55 Cards and Instruction Booklets.

PRODUCT INFORMATION
Product type - deck of cards
Number of cards - 55
Instructions included? - yes
Size - 135 x 90 x 58 mm
Weight - 455 gr
Language - English
Author -  Fez Inkwright
ISBN - 9781912634347

ADDITIONAL INFORMATION
Oracle cards can look a bit like tarot cards, but they are certainly not the same. Oracle cards are generally a bit more accessible: Anyone can pick up a set of oracle cards and start working with them, even if they've never done it before. That's because oracle cards contain not only an illustration or picture, but also a little text. The booklets that comes with the cards also contains additional information about the meanings of the cards, as well as how to do different card readings. For example, you can draw a card every morning and keep the intention of that card with you throughout the day, or you can do a more elaborate laying every now and then. A popular variation is the past-present-future laying, where you draw 3 cards. 

Each set of oracle cards is different. Some are about Angels, others contain Celtic symbolism, and some depict the meanings of colors or other symbols. Which set works best for you is purely personal. The most important thing is that the set appeals to you! So do you like the subject matter or the images? Then this is a good set for you! Some people even have several sets, to use at different times, but it is not necessary to buy more than one. Just see what feels right for you!