The Sacred Signs The Living Oracle Deck

€ 69,00
Inclusief belasting

''Let the Sacred Signs Cards guide you on your journey.''

Op voorraad
Referentie 8993005674081 Categorie Home

Omschrijving

OVER 'The Sacred Sign The Living Oracle Deck'
Het deck bevat 74 kaarten, elk met unieke zilveren (zilverfolie) sacrale tekens, zilveren kaartranden, achtergrondkleuren gebaseerd op de combinatie van de energie van het medicijnwiel, Chinese elementen en Masculiene / Vrouwelijke energieën, een zijden laagje waardoor de kaarten zo zacht aanvoelen en natuurlijk een uitgebreid boekje en een prachtig magnetisch doosje om je kaarten in op te bergen. Dit deck kan worden gebruikt als een 'één kaart per dag' deck, maar ook om meer ingewikkelde spreidingen te maken om bepaalde vragen te beantwoorden.

Het is de bedoeling dat dit deck je zo goed mogelijk bijstaat op je reis van zelfontwikkeling en integratie van je multidimensionale zelf. Dus laat de Sacred Signs kaarten je meenemen op je reis.

WAT IS HET?
Een Kaartenset bestaande uit Orakelkaarten en een Bijbehorend Instructieboekje.

PRODUCTKENMERKEN
Soort product - kaartenbox
Aantal kaarten - 74
Instructies meegeleverd? - ja
Formaat doosje - 133 x 97 x 55 mm
Gewicht - 500 gr
Taal - Engels

TOELICHTING
Orakelkaarten kunnen een beetje lijken op tarotkaarten, maar ze zijn zeker niet hetzelfde. Orakelkaarten zijn over het algemeen wat toegankelijker: Iedereen kan een set orakelkaarten oppakken en ermee aan de slag gaan, zelfs als ze het nog nooit eerder hebben gedaan. Dat komt omdat orakelkaarten niet alleen een illustratie of afbeelding bevatten, maar ook een beetje tekst. De boekjes bij de kaarten bevatten ook extra informatie over de betekenissen van de kaarten, en hoe je verschillende kaartlezingen kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld elke ochtend een kaart trekken en de intentie van die kaart de hele dag bij je houden, of je kunt af en toe een uitgebreidere legging doen. Een populaire variatie is de verleden-heden-toekomstlegging, waarbij je 3 kaarten trekt. 

Elke set orakelkaarten is anders. Sommige gaan over Engelen, andere bevatten Keltische symboliek, en weer andere geven de betekenissen van kleuren of andere symbolen weer. Welke set voor jou het beste werkt is puur persoonlijk. Het belangrijkste is dat de set je aanspreekt! Dus spreekt het onderwerp of de afbeeldingen je aan? Dan is dit een goede set voor jou! Sommige mensen hebben zelfs meerdere sets, om op verschillende momenten te gebruiken, maar het is niet nodig om meerdere sets te kopen. Kijk wat voor jou goed voelt!

ABOUT 'The Sacred Sign The Living Oracle Deck''
The deck contains 74 cards, each with a unique silver (silver foil) sacred signs, silver card edges, background colors based on the combination of the energy of the medicine wheel, Chinese elements and Masculine / Feminine energies, a silk layer that makes the cards feel so soft and of course an extensive booklet and a beautiful magnetic box to store your cards. This deck can be used as a ‘one card a day’ deck, as well as to make more intricate spreads to answer certain questions.

The intention for this deck is that it will assist you the best way possible on your journey of self development and integration of your multidimensional self. So, let the Sacred Signs Cards guide you on your journey.

WHAT IS THIS?
A Deck of Cards, consisting of 74 Cards and an Instruction Booklet.

PRODUCT INFORMATION
Product type - deck of cards
Number of cards - 74
Instructions included? - ja
Size - 133 x 97 x 55 mm
Weight - 500 gr
Language - English


ADDITIONAL INFORMATION
Oracle cards can look a bit like tarot cards, but they are certainly not the same. Oracle cards are generally a bit more accessible: Anyone can pick up a set of oracle cards and start working with them, even if they've never done it before. That's because oracle cards contain not only an illustration or picture, but also a little text. The booklets that comes with the cards also contains additional information about the meanings of the cards, as well as how to do different card readings. For example, you can draw a card every morning and keep the intention of that card with you throughout the day, or you can do a more elaborate laying every now and then. A popular variation is the past-present-future laying, where you draw 3 cards. 

Each set of oracle cards is different. Some are about Angels, others contain Celtic symbolism, and some depict the meanings of colors or other symbols. Which set works best for you is purely personal. The most important thing is that the set appeals to you! So do you like the subject matter or the images? Then this is a good set for you! Some people even have several sets, to use at different times, but it is not necessary to buy more than one. Just see what feels right for you!